Lajikuvaus

Metsästyksen määritelmä

Metsästyksellä tarkoitetaan luonnonvaraisena olevan riistaeläimen pyydystämistä ja tappamista sekä saaliin ottamista metsästäjän haltuun. Metsästystä on myös pyyntitarkoituksessa tapahtuva riistaeläimen houkutteleminen, etsiminen, kiertäminen, väijyminen, hätyyttäminen tai jäljittäminen, koiran tai muun pyyntiin harjoitetun eläimen käyttäminen riistaeläimen etsimiseen, ajamiseen tai jäljittämiseen sekä pyyntivälineen pitäminen pyyntipaikalla viritettynä pyyntikuntoon.

Metsästystä on harjoitettava kestävän käytön periaatteiden mukaisesti. Metsästys ei saa vaarantaa riistaeläinkantoja, vahingoittaa tarpeettomasti luontoa tai tuottaa eläimille tarpeetonta kärsimystä.

Määritelmä suora lainaus Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta.

Metsästäjäkortti

Metsästyskortin saa maksamalla riistanhoitomaksun. Metsästysvuoden 2008-2009 riistanhoitomaksu on 28 euroa. Ennen kuin riistanhoitomaksun voi maksaa ensimmäisen kerran, on suoritettava metsästäjätutkinto. Metsästäjätutkinnolla osoitetaan metsästyksen ja riistanhoidon sekä metsästystä koskevien säännösten ja määräysten tuntemus. Metsästäjätutkintoja järjestävät riistanhoitoyhdistykset. Myös riistanhoitopiirit voivat järjestää tutkintoja.

Metsästyskorttia tarvitsee jokainen, joka harjoittaa metsästystä tai toimii metsästyslain 28 §:ssä tarkoitettuna metsästyksen johtajana. Henkilö, joka toimii metsästäjän apuna koiran ohjaajana tai hirvieläimen metsästyksessä ajomiehenä tai vastaavalla tavalla avustaa metsästyksessä, ei tarvitse metsästyskorttia.

Lainaus Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta.