Lajikuvaukset

10 m kivääri eli ilmakivääri

Ilmakiväärillä ammutaan 10 metrin etäisyydeltä tauluihin, joiden kymppi on halkaisijaltaan 0,5 mm. Laukausmäärä vaihtelee SAL:n sarjojen mukaan. Naiset ja Y16 ampuvat 40 laukausta, miehet 60 laukausta. Ampuma-aika vaihtelee laukausmäärän ja taulutyypin (pahvitaulut/elektroniset taulut) mukaan.

Aseena käytetään puristetulla ilmalla tai kaasulla toimivia kivääreitä, joiden kaliiperi on enintään 4,5 mm ja paino enintään 5,5 kg. Naiset ja miehet ampuvat samanlaisella aseella.

Nuoret voivat ampua 14-vuotiaaksi asti tukisarjoissa, jolloin asetta kevennetään ja ampumista tuetaan joko ampumalla istualtaan tuen päältä tai hihnatuelta tai pystystä vastapainotuella. Laukausmäärä ja siten myös ampuma-aika ovat sarjakohtaisia.

Aikuiset ampuvat pystystä ilman tukea. Melko uutena ilmakiväärissä on myös 3x20 laukausta -kilpailu eli samanlainen asentokilpailu kuin 50 m kiväärissä. Asentojärjestys on polvi-makuu-pysty.

Kaikissa niissä sarjoissa, joissa finaali pidetään, finaaliin pääsee peruskilpailun kahdeksan parasta. Finaali on oma pudotuskilpailunsa, jonka tuloslaskenta alkaa nollasta.

50 m kivääri (vanha nimi pienoiskivääri, naisilla urheilukivääri)

50 m kiväärissä on kaksi kilpailulajia, makuukilpailu ja asentokilpailu.

Molempien lajien ampumamatka on lajin nimen mukaisesti 50 metriä. Naisilla ase saa painaa korkeintaan 6,5 kg ja miehillä 8 kg kaikkine varusteineen.

Patruunan kaliiberi on .22 eli 5,6 mm. 50 m kivääritaulun kympin halkaisija on 10,4 mm.

Makuuasennosta ammutaan hihnan kanssa, polvi- ja pystyasento ilman hihnaa. Kolmiasentokilpailussa järjestys on polvi- makuu- pysty.

Kaikissa niissä sarjoissa, joissa finaali pidetään, finaaliin pääsee peruskilpailun kahdeksan parasta. Finaali on oma pudotuskilpailunsa, jonka tuloslaskenta alkaa nollasta.

300 m kivääri

300 metrin kiväärikilpailuissa ammutaan joko vakiokiväärillä tai 300 m kiväärillä. Vakiokiväärissä liipaisinvastuksen täytyy olla vähintään 1500 g ja ase saa painaa tähtäinten ja hihnankiinnittimen kanssa korkeintaan 5,5 kg. 300 m kiväärissä standardit ovat samat kuin 50 m kiväärissä. Maksimikaliiberi on 8 mm.

Myös 300 metrin matkalta ammutaan erillinen makuukilpailu sekä asentokilpailu.

50 m:n pistooli

Ampumamatka on lajin nimen mukaan 50 metriä, aseena käytetään pistoolia, jonka kaliiberi on maksimissaan .22. Sarjoissa Y ja Y20 ammutaan 60 laukausta 2 tunnissa, muissa sarjoissa 40 laukausta ajassa 1 h 45 min. Taulu on 10-renkainen pistoolitaulu, jossa kympin halkaisija on 50 mm.

25 m olympiapistooli

Aseena käytetään puoliautomaattipistoolia, jonka maksimipaino on 1,4 kg. Laukaisuvastuksen on oltava vähintään 1,0 kg. Kaliiperi on .22.

Tauluryhmän muodostaa viisi taulua, joiden keskipisteet ovat 75 cm päässä toisistaan. Tauluryhmän tulee kääntyä samanaikaisesti esiin ja pois (90 astetta). Yksittäinen taulu on 10-renkainen pistoolitaulu, jossa kympin halkaisija on 100 mm.

Kilpailuohjelmassa ammutaan 60 laukausta, jotka on jaettu kahteen 30 laukauksen osaan, jotka on edelleen jaettu kuuteen viiden laukauksen sarjaan: kaksi 8 sekunnin sarjaa, kaksi 6 sekunnin sarjaa ja kaksi 4 sekunnin sarjaa. Jokaisessa sarjassa ammutaan yksi laukaus kuhunkin viidestä taulusta sarjalle määrätyssä ajassa.

25 m isopistooli

Kilpailuohjelmassa ammutaan 60 laukausta jaettuna kahteen 30 laukauksen sarjaan eli tarkkuusosa ja pikaosa erikseen kuutena viiden laukauksen sarjana. Pikaosassa on ampuma-aikaa kolme sekuntia aikaa ampua viiden laukauksen sarja.

25 m vakiopistooli

Vakiopistoolikilpailussa ammutaan 60 laukausta, jotka jakautuvat kolmeen 20 laukauksen osaan.
Neljään ensimmäisen viiden laukauksen sarjaan on jokaiseen 150 sekuntia aikaa.
Seuraaviin neljään viiden laukauksen sarjaan on 20 sekuntia per sarja.
Viimeisiin neljään viiden laukauksen sarjaan on 10 sekuntia per sarja.

Pistoolilajien lajikuvauksia tulossa lisää seuraavista lajeista

25 m pistooli

10 m ilmapistooli